Popis programu

Chceš vedieť ako predávať? Ako na to? Ako mať vlastnú obchodnú prevádzku a vedieť ako vybudovať atraktívny internetový obchod? Chceš vedieť prečo je jeden influencer top a druhému sa nedarí? Študijný program obchodné podnikanie ponúka riešenie práve pre teba. Predmety ako marketing, strategický marketing, obchodná prevádzka maloobchodnej jednotky ti ukážu tú správnu cestu. Samozrejmosťou je kvalitná jazyková príprava z dvoch svetových cudzích jazykov. Byť úspešný na trhu ti pomôže aj štátna skúška z účtovníctva a kvalitná príprava na podnikanie z daňovej oblasti. Nespoliehaj sa na iných, študijný program ponúka kvalitné vzdelanie v oblasti obchodu a marketingu spolu s prepojením na prax na Slovensku a aj v zahraničí. Vyštudovaním tohto programu získaš teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a potenciál na naštartovanie tvojej pracovnej kariéry.

Uplatnenie absolventov

Absolvovaním programu sa z teba môže stať špecialista v obchodných podnikoch alebo podnikoch služieb, pričom svoje uplatnenie nájdeš na pozíciách ako obchodný prevádzkar, obchodný riaditeľ, portfólio manažér, riaditeľ nákupu alebo odbytu, marketér, produktový manažér, obchodný technológ, podnikový ekonóm alebo manažér, či účtovný analytik. Toto je len úzky výber z pozícií, na ktorých si môžeš budovať tvoju úspešnú budúcu kariéru. Ako absolvent programu obchodné podnikanie budeš pripravený na vykonávanie širokého spektra profesijných úloh týkajúcich sa fungovania obchodného podniku.

Zaujímavosti programu

Zaujímavosťou programu obchodné podnikanie je ponuka atraktívnych predmetov podľa požiadaviek hospodárskej praxe z oblasti marketingu maloobchodu, pričom získané teoretické znalosti si môžeš počas štúdia priamo v praxi otestovať vo forme odbornej stáže vo vybranom podniku alebo organizácií.

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

 • všeobecné študijné predpoklady (ekonómia, podniková ekonomika, Európska únia, náuka o spoločnosti, matematika a logika),
 • vybraný cudzí jazyk (anglický, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky, slovenský - zahraničný uchádzač).

Predmety, ktoré absolvuje študent v prvom ročníku na tomto programe

 • podnikové hospodárstvo,
 • marketing,
 • financie,
 • informatika,
 • štatistika,
 • ekonomická teória – časť makroekonómia,
 • svetová ekonomika,
 • matematika,
 • základy práva,
 • telovýchovné aktivity,
 • cudzí jazyk.