Popis programu

Program ekonomika a manažment podniku ťa naučí teoretickým, ale najmä praktickým znalostiam týkajúcich sa podnikania, ekonomiky podnikov, či práce manažéra. Budeš sa zaoberať nie len tým ako funguje podnik, ale detailne prenikneš do jeho jednotlivých procesov a činností, a porozumieš ako spolu navzájom súvisia a ako sa ovplyvňujú. Naučíme ťa základom účtovníctva, daní, riadenia podniku, finančnej analýzy, či podnikových financií. Máš skvelé nápady pre vlastné podnikanie, len nevieš ako na to? Práve tento program ťa naučí ako si založiť a vybudovať vlastný úspešný biznis alebo startup. Navyše získaš nevyhnutné manažérske zručnosti týkajúce sa úspešného vyjednávania, efektívneho využívania času, správnej komunikácie, či motivácie. Okrem toho prenikneš aj do marketingu a zvládneš efektívne pracovať s informáciami, využitím počítačovej techniky a ekonomických metód.

Uplatnenie absolventov

Svoje uplatnenie nájdeš v akomkoľvek type podniku, či to bude malý alebo veľký podnik, obchodný podnik, podnik služieb alebo výrobný podnik, nachádzajúci sa v súkromnej alebo verejnej sfére. Uplatníš sa predovšetkým na manažérskych pozíciách stredného stupňa riadenia, alebo ako odborný pracovník v rôznych úsekoch podniku (účtovníctvo, personalistika, kalkulácie, obchod, financie). Typickými pracovnými pozíciami absolventa tohto programu sú: podnikový ekonóm a manažér, finančný a účtovný analytik, ekonomický a obchodný riaditeľ, plánovač výroby, manažér ľudských zdrojov, či samostatný podnikateľ. Získané vedomosti ti poskytnú aj skvelý základ pre štúdium v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu.

Zaujímavosti programu

Výnimočne u nás získaš jedinečnú konkurenčnú výhodu vykonaním štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá ti pomôže naštartovať tvoju budúcu kariéru. Získané teoretické znalosti si môžeš počas štúdia priamo v praxi otestovať vo forme odbornej stáže vo vybranom podniku alebo organizácií.

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

 • všeobecné študijné predpoklady (ekonómia, podniková ekonomika, Európska únia, náuka o spoločnosti, matematika a logika),
 • vybraný cudzí jazyk (anglický, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky, slovenský - zahraničný uchádzač).

Predmety, ktoré absolvuje študent v prvom ročníku na tomto programe

 • podnikové hospodárstvo,
 • marketing,
 • financie,
 • informatika,
 • štatistika,
 • ekonomická teória – časť makroekonómia,
 • svetová ekonomika,
 • matematika,
 • základy práva,
 • telovýchovné aktivity,
 • cudzí jazyk.