Popis programu

Zaujíma Ťa, prečo sú niektoré produkty v obchodoch viac na očiach zákazníkov?

Vieš si predstaviť, že by si všetok svoj pracovný čas trávil na Instagrame alebo Facebooku?

Chceš vedieť, v čom tkvie tajomstvo úspešného podnikania?

Alebo máš mnoho nápadov a nevieš ako ich zrealizovať?

Snívaš o založení vlastného biznisu?

Tak študuj podnikanie v obchode. Otvoria sa Ti dvere do „sveta podnikania“ a pochopíš, že postupnými krokmi dokážeš vybudovať úspešný celok - biznis. Kreativita, kritické myslenie, chuť porozumieť podnikaniu a odhodlanie meniť veci k lepšiemu vystihujú v skratke študenta študijného programu podnikanie v obchode. Počas troch rokov získaš komplexný prehľad o fungovaní obchodu a dôležité poznatky z marketingu. Pochopíš, že marketing nie je iba o reklame, ale naučíš sa aplikovať jednotlivé nástroje marketingového mixu. Osvojíš si metódy a techniky marketingového výskumu.  Po troch rokoch ťa už nezaskočí otázka, ako sa meria sledovanosť televízneho programu alebo ako získať a udržať si zákazníkov? Okrem toho, počas štúdia máš dvere do zahraničia otvorené dokorán, čo je určite skvelá príležitosť pre každého, aby zažil štúdium na partnerských univerzitách alebo získal skúsenosti na praktických stážach.

Uplatnenie absolventov

Ak sa vidíš vo svojej budúcnosti na pozícii marketingového manažéra, produktového manažéra, riaditeľa obchodného reťazca alebo majiteľa úspešného podniku, nie je to nesplniteľná méta. Podnikanie v obchode je vhodná štartovacia pozícia pre uplatnenie sa v obchodných aj výrobných podnikoch, v podnikoch poskytujúcich služby. Rovnako môžeš nájsť uplatnenie v marketingových alebo reklamných agentúrach, v manažmente maloobchodných reťazcov, ale aj v poradenských a konzultačných spoločnostiach, na ministerstvách, neziskových organizáciách.

Zaujímavosti programu

  • podnikanie v praxi – kooperácia študentov s partnermi z praxe počas workshopov
  • zapojenie študentov do riešenia projektov a zadaní od partnerov z praxe
  • podpora kreatívnych a cieľavedomých študentov pri zakladaní vlastných podnikov
  • možnosť pracovať už počas štúdia v Marketingovom centre Obchodnej fakulty

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

  • všeobecné študijné predpoklady
  • cudzí jazyk

Predmety, ktoré absolvuje študent na tomto programe

marketing, základy obchodu, 2 cudzie jazyky, produkt a inovácie, cena v marketingu, distribúcia v marketingu, marketingová komunikácia a digitálne médiá, marketingový výskum, spotrebiteľské správanie, interný a personálny marketing, zmyslový marketing, kvalita a udržateľnosť produktov, balenie a označovanie produktov, dizajn produktu, interkultúrna komunikácia, biznis protokol, doprava v logistike, podnikateľské modely a stratégie, franchising, medzinárodný obchod, obchodné a hospodárske právo, podnikanie v praxi,