Popis programu

Chceš vedieť, aké je tajomstvo úspešnej expanzie firmy na zahraničné trhy?

Prečo dovážame aj tie produkty, ktoré si vieme sami vyrobiť?

Zaujíma Ťa, čo prináša realizácia zahraničného obchodu?

Ako je možné, že voláš cez americký iPhone poskladaný v Číne zo súčiastok z ďalších krajín?

Si zvedavý/á, čo všetko môže spôsobiť zvýšenie ceny ropy nielen v našej krajine?

Prvým krokom ako pochopiť medzinárodné podnikanie je myslieť globálne a pracovať s odlišnými kultúrami. My Ťa to naučíme. Pomôžeme Ti, aby si nachádzal(a) súvislosti aj tam, kde na prvý pohľad neexistujú a naučil(a) sa, ako môže zmena na druhom konci sveta ovplyvniť život na Slovensku. Získaš poznatky a pochopíš uplatňovanie ekonomických teórií v praxi. Medzinárodné podnikanie je skvelý študijný program pre tých, ktorí majú radi cudzie jazyky, neboja sa konfrontácie s inými kultúrami a zaujímajú sa o fungovanie globálneho sveta. V rámci študijného programu prepájame teoretické základy s aktuálnym dianím vo svete. Pre nás je pochopenie súvislostí dôležitejšie ako memorovanie, tak Ťa pripravíme do života ako odborníka schopného ekonomicky myslieť a pracovať vo všetkých oblastiach medzinárodného obchodu a podnikania.

Uplatnenie absolventov

Absolventi sa môžu uplatniť na rôznych domácich i medzinárodných pozíciách, napríklad ako

 • Office manažér pre medzinárodný obchod
 • Špecialista v oblasti marketingu medzinárodného prostredia
 • Špecialista v oblasti realizácie dovozných a vývozných obchodných operácií
 • Špecialista v oblasti medzinárodnej logistiky
 • Špecialista v oblasti kalkulácií, cien a nákladov v medzinárodnej firme
 • Obchodník, obchodný zástupca
 • Obchodný manažér
 • Špecialista v oblasti základných medzinárodných finančných operácií
 • Špecialista v oblasti investícií

Zaujímavosti programu

Budovanie kariéry už počas štúdia formou odbornej praxe

 • v medzinárodných firmách,
 • na ministerstve hospodárstva SR,
 • na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
 • v agentúre SARIO,
 • v Eximbanke a mnohých iných.

Možnosť absolvovať časť štúdia na partnerských univerzitách v zahraničí alebo praktických stáží na veľvyslanectvách a zastupiteľských úradoch SR.

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

 • všeobecné študijné predpoklady
 • cudzí jazyk

Vybrané predmety, ktoré absolvuje študent na tomto programe

 • Medzinárodný obchod
 • Európska únia
 • Svetová ekonomika
 • Marketing v medzinárodnom prostredí
 • Európske a medzinárodné obchodné právo
 • Medzinárodná preprava a logistika
 • Medzinárodné finančné trhy
 • Dovozné a vývozné obchodné operácie
 • Metódy výskumu v medzinárodnom obchode
 • Podnikanie v praxi
 • 2 cudzie jazyky