Popis programu

Chceš cestovať a zastupovať úspešnú firmu v zahraničí?

Fascinujú Ťa iné kultúry?

Možno máš skvelý nápad ako predať tričko v Číne.

Alebo poznáš švédsky recept, ktorý môže byť atraktívny pre slovenské reštaurácie.

Prvým krokom ako pochopiť medzinárodné podnikanie je myslieť globálne a pracovať s odlišnými kultúrami. My Ťa to naučíme. Pomôžeme Ti, aby si nachádzal(a) súvislosti aj tam, kde na prvý pohľad neexistujú a naučil(a) sa, ako môže zmena na druhom konci sveta ovplyvniť život na Slovensku. Získaš poznatky a pochopíš uplatňovanie ekonomických teórií v praxi. Medzinárodné podnikanie je skvelý študijný program pre tých, ktorí majú radi cudzie jazyky, neboja sa konfrontácie s inými kultúrami a zaujímajú sa o fungovanie globálneho sveta. V rámci študijného programu prepájame teoretické základy s aktuálnym dianím vo svete. Pre nás je pochopenie súvislostí dôležitejšie ako memorovanie, tak Ťa pripravíme do života ako odborníka schopného ekonomicky myslieť a pracovať vo všetkých oblastiach medzinárodného obchodu a podnikania.

Uplatnenie absolventov

Absolventi sa môžu uplatniť na rôznych domácich a medzinárodných pozíciách vrátane výrobného sektora, telekomunikácií, v globálnych dodávateľských reťazcoch, konzultačných a poradenských spoločnostiach, na ministerstvách či v medzinárodných inštitúciách.

Zaujímavosti programu

Budovanie kariéry už počas štúdia formou odbornej praxe

  • v medzinárodných firmách,
  • na ministerstve hospodárstva SR,
  • na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
  • v agentúre SARIO,
  • v Eximbanke a mnohých iných.

Možnosť absolvovať časť štúdia na partnerských univerzitách v zahraničí alebo praktických stáží na veľvyslanectvách a zastupiteľských úradoch SR.

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

  • všeobecné študijné predpoklady
  • cudzí jazyk

Predmety, ktoré absolvuje študent na tomto programe

medzinárodný obchod, Európska únia, svetová ekonomika, 2 cudzie jazyky, dovozné a vývozné obchodné operácie, medzinárodná preprava a logistika, medzinárodné finančné trhy, marketing v medzinárodnom prostredí, obchodné a hospodárske právo, európske a medzinárodné obchodné právo, podnikanie v globálnom prostredí, prípadové štúdie v medzinárodnom podnikaní, digitalizácia medzinárodného podnikania, história medzinárodného obchodu, špecifiká obchodných vzťahov krajín V4, podpora zahraničného obchodu, medzinárodný cestovný ruch, medzinárodné ekonomické organizácie, interkultúrna komunikácia, technické prekážky obchodu