Popis programu

Aký je vzťah hier a životného poistenia?

Ako ovplyvní poisťovne, keď sa budeme dožívať stále vyššieho veku?

Prečo poisťovne poisťujú futbalistom nohy a speváčkam hlasivky, ale nepoisťujú domy v záplavových zónach?

Prečo sa organizátori golfových turnajov nemusia báť zahrania jamky „hole-in-one“?

Študijný program Poisťovníctvo rozvíja schopnosť študentov analyzovať aj tieto úlohy a otázky z rôznych perspektív, podporuje kritické myslenie a zvyšuje prestíž absolventov na pracovnom trhu. S nami sa naučíš posúdiť, kde sú slabé miesta manažmentu rizík v podnikoch a v osobných financiách. Finančný svet sa mení rýchlo a poisťovníctvo neustále potrebuje prílev nových profesionálov na rôznorodé pracovné pozície.

Uplatnenie absolventov

 • rizikový manažér
 • underwriter
 • poistný analytik
 • metodik poistných produktov
 • pracovník dohľadu
 • špecialista bankopoistenia
 • interný audítor
 • investičný manažér

Zaujímavosti programu

 • jedinečné základy teórie a praxe pre kariéru, ktorá prekoná vaše očakávania;
 • individuálny prístup učiteľov s praxou v odbore a medzinárodnými skúsenosťami;
 • možnosť štúdia na všetkých 3 stupňoch štúdia.

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

 • všeobecné študijné predpoklady
 • cudzí jazyk

Predmety, ktoré absolvuje študent na tomto programe

 • Riadenie rizík a poistenie
 • Poisťovníctvo
 • Dejiny poisťovníctva
 • Riziko v poisťovníctve
 • Prezentačné a komunikačné zručnosti v poistných službách
 • Financie
 • Ekonomická teória
 • Bankovníctvo
 • Sociálna politika
 • Hospodárska politika
 • Peňažné trhy