Popis programu

Kedy dobre funguje trh?

Prečo je pre spoločnosť dôležitý?

Aká je úloha štátu v trhovej ekonomike?

Kedy sú zásahy štátu do ekonomiky žiadúce a prospešné?

Aká forma zásahov prispieva k rastu blahobytu spoločnosti?

Ako preskúmať zložité vzťahy medzi ekonomickými subjektmi a štátom?

Počas štúdia budeme spoločne hľadať odpovede na tieto, a iné zaujímavé a praktické otázky. Okrem toho získate zručnosti v používaní jednoduchých ekonomických analytických zručností pre preskúmanie vybraných problémov, a navrhnutie možností ich riešenia.

Uplatnenie absolventov

 • hlavný štátny radca
 • finančný analytik
 • investičný špecialista
 • rozpočtový analytik
 • prognostik
 • projektový manažér
 • nižší manažment
 • referent v štátnej správe

Zaujímavosti programu

 • úvod do využitia vyhľadávaných analytických zručností;
 • príprava pre ľubovoľný inžiniersky odbor na fakulte;
 • menší kolektív študentov zaručuje viac individuálneho prístupu vyučujúcich.

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

 • všeobecné študijné predpoklady
 • cudzí jazyk

Predmety, ktoré absolvuje študent na tomto programe

 • Hospodárska politika
 • Empirický ekonomický výskum
 • Ekonomický rozvoj
 • Hospodárska politika v ére globalizácie
 • Národné účty
 • Kvantitatívne metódy
 • Ekonomická teória