Popis programu

Ako chápať ekonómiu a zároveň o nej vedieť pútavo písať?

Ako odlíšiť fakty od hoaxov a dezinformácií?

Ako by mal byť žurnalista pripravený na ekonomickú diskusiu?

Prečo letecké spoločnosti predávajú letenky za 1€?

Rozumieť ekonomickým súvislostiam a zároveň o nich vedieť pútavo písať v súčasnosti potrebujú nielen ekonomickí redaktori v mienkotvorných médiách, ale aj analytici prestížnych inštitúcií a súkromných think-tankoch. Študuj ekonomickú teóriu a žurnalistiku a nebudeš mať problém ani s jedným, ani s druhým!

Uplatnenie absolventov

 • ekonomický redaktor
 • ekonomický analytik
 • analytik v komerčných bankách
 • analytik v centrálnej banke
 • analytik na ministerstvách
 • vedecký pracovník
 • vysokoškolský učiteľ

Zaujímavosti programu

 • jedinečné spojenie ekonómie so žurnalistikou;
 • praktické skúsenosti získané v redakciách Hospodárskych novín a TASR;
 • jedinečná možnosť získania dvojitého diplomu s ICO NIDa Bangkok, Thajsko.

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

 • všeobecné študijné predpoklady
 • cudzí jazyk

Predmety, ktoré absolvuje študent na tomto programe:

 • Ekonomická teória
 • Hospodárska politika
 • Svetová ekonomika
 • Ekonomická žurnalistika
 • Rétorika a štylistika
 • Etika v žurnalistike
 • Technológie a médiá