Popis fakulty

Študuj na Národohospodárskej fakulte a už počas štúdia môžeš získať skúsenosti priamo z praxe, svoj profil si môžeš rozšíriť prostredníctvom širokej ponuky výberových predmetov, na ktorých stretneš dynamických a zanietených profesorov. Získať kvalifikáciu pre úspešnú kariéru môžeš na študijných programoch na všetkých troch stupňoch štúdia.

Národohospodárska fakulta dlhodobo patrí k najúspešnejším fakultám ekonomického zamerania na Slovensku. Jej najlepšou reklamou sú úspešní absolventi, ktorí sú pripravení na neustále sa meniace prostredie na trhu práce, a to tak v podmienkach SR, ako aj v medzinárodnom meradle.

V rámci rozsiahlej spolupráce s praxou uskutočňujeme vzdelávacie aktivity pre našich študentov, čo sa odzrkadľuje na ich flexibilnej uplatniteľnosti po ukončení štúdia. Študentov sa snažíme pripraviť na ich budúcu kariéru s vedomím, že zamestnania zanikajú, ale zručnosti ostávajú.

 

Zaujímavosti fakulty

Národohospodárska fakulta ponúka aj spoločné akreditované študijné programy s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a študijné programy v anglickom jazyku. Fakulta ponúka možnosť získať spoločný diplom s Nottingham Trent University vo Veľkej Británii alebo University of Pavia v Taliansku v rámci inžinierskeho študijného programu International Finance alebo s International College NIDA Bangkok v Thajsku v rámci inžinierskych študijných programov Global Finance a ekonomická teória a ekonomická žurnalistika.

 

Významní absolventi

Ing. Elena Kohútiková CSc.

Ing. Ivan Mikloš

Ing. Richard Sulík

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.

Ing. Marián Jusko, PhD.

Ing. Vladimír Masár

Ing. Miriama Letovanec Svetkovska

Ing. Marián Bíž

Ing. Mária Machová, CSc.

Ing. Marcel Tirpák, PhD.

Ing. Martin Šustr, PhD.

Ing. Ivan Šramko

Ing. Michal Štofko, PhD.

 

Fotogaléria

 

Video