Popis fakulty

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave vznikla v roku 2000. Poskytuje vzdelanie primárne pre oblasť medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie. Ako absolvent FMV budeš podľa rebríčku portálu Profesia.sk patriť medzi najvyhľadávanejších absolventov univerzity. Môžeš sa uplatniť ako odborník v oblasti medzinárodných vzťahov, hospodárskej diplomacie, v orgánoch štátnej správy, privátnom sektore, v medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách. Množstvo absolventov úspešne rozvíja svoju kariéru aj v zahraničí, napríklad v európskych inštitúciách. Dôvod je jednoduchý – kvalitné odborné vzdelanie u nás je podporené aj intenzívnou výučbou troch cudzích jazykov, ktoré si vyberieš. Počas štúdia na fakulte absolvuje väčšina študentov zahraničný pobyt v rámci programu Erasmus+, zahraničnú stáž, ale aj stáže na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí či na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku. Môžeš sa zapojiť do aktivít nášho študentského parlamentu, stať sa členom diplomatického turistického klubu, zažiť športový deň či Vianoce na fakulte. Štúdium na FMV je investíciou do tvojho úspešného života.

Zaujímavosti fakulty

Štúdium na fakulte kombinuje vedomosti, poznatky a zručnosti z 3 oblastí – medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodnej politiky a medzinárodného práva. Ide o multidisciplinárny pohľad do problematiky medzinárodných vzťahov. Štúdium je doplnené o viacero praktických skúseností – FMV má v rámci univerzity pridelené jedny z najväčších kapacít na absolvovanie študijného pobytu Erasmus+ a tieto kapacity pravidelne napĺňa. Čo to v praxi znamená? Takmer každý náš študent počas štúdia cestuje najmenej na jeden semester do zahraničia. Okrem štúdia v zahraničí Ťa fakulta podporí pri našich stážach na MZVaEZ alebo na Zastúpení EK na Slovensku. Môžeš si vybrať aj stáž v zahraničí. Študenti druhého stupňa už 14 rokov pripravujú jedinečnú akciu – Modelovú konferenciu, ktorá simuluje rokovania na najvyššej medzivládnej úrovni  a kde rokovania prebiehajú podľa modelu OSN. Máš teda jedinečnú možnosť pripraviť a zažiť podujatie, na ktoré nezabudneš, stretnúť sa a diskutovať s dôležitými osobnosťami verejného života, predstaviteľmi úspešných firiem a získať tak cenné skúsenosti, ktoré ako čerstvý absolvent využiješ vo svojej profesionálnej praxi vo verejnom či súkromnom sektore.

Významní absolventi

  • Norbert Kurilla – poradca prezidentky pre oblasť životného prostredia, energetiky, zmeny klímy a podnikateľského prostredia
  • Juraj Porubský – šéfredaktor časopisu Forbes
  • Radomír Boháč – veľvyslanec, stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri OBSE

Fotogaléria

Video

 

 

Referencie