Popis fakulty

Fakulta hospodárskej informatiky (FHI) s viac ako 50-ročnou históriou poskytuje študentom akreditované vzdelanie na všetkých troch stupňoch štúdia v špecifických a na Slovensku jedinečných študijných programoch, ktorých absolventi sú vyhľadávaní zamestnávateľmi pôsobiacimi v medzinárodnej sfére. Absolventi fakulty sú žiadaní na trhu práce, FHI sa pravidelne umiestňuje na popredných miestach rebríčkov záujmu zamestnávateľov o absolventov, ktoré každý rok zverejňuje portál Profesia.sk (aktuálne 5. miesto zo všetkých fakúlt na Slovensku). Priemerné nástupné platy absolventov FHI patria k najvyšším na trhu a zároveň najrýchlejšie rastú. Fakulta spolupracuje s mnohými medzinárodnými spoločnosťami a požiadavky praxe sú pravidelne implementované do vyučovacieho procesu. Na 1. stupni štúdia fakulta ponúka tri študijné programy, a to Hospodárska informatika, Manažérske rozhodovanie, Účtovníctvo. Na 2. stupni štúdia môžu študenti pokračovať v študijných programoch Aktuárstvo, Informačný manažment, Operačný výskum a ekonometria, Štatistické metódy v ekonómii, Účtovníctvo a audítorstvo. Absolventi fakulty pôsobia na riadiacich pozíciách, v TOP manažmente podnikov, v kontrolných orgánoch štátnej správy, v podnikateľskej i nepodnikateľskej sfére, v súkromnom, štátnom i verejnom sektore, vo finančných inštitúciách.

Zaujímavosti fakulty

 • jedinečné a špecifické študijné programy,
 • päť katedier: Katedra aplikovanej informatiky, Katedra matematiky a aktuárstva, Katedra operačného výskumu a ekonometrie, Katedra štatistiky, Katedra účtovníctva a audítorstva,
 • možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí na jednej z takmer 300 partnerských univerzít v rámci mobilitných programov,
 • možnosť absolvovať pracovnú stáž v zahraničí počas štúdia alebo absolventskú stáž po ukončení štúdia v rámci mobilitných programov,
 • prístup k špecializovaným softvérom – SAS, SAP, Oracle, Microsoft, Pohoda, Datev a pod. aj na vlastných mobiloch, notebookoch,
 • možnosť získať certifikáty SAS, ACCA, CIMA, SKCÚ po splnení podmienok,
 • motivačné štipendiá a extra štipendium na študijnom programe Hospodárska informatika,
 • možnosť nadobudnúť praktické zručnosti už počas štúdia,
 • záruka 100 % zamestnateľnosti po ukončení štúdia,
 • absolventi študijného programu Aktuárstvo sa stávajú po skončení štúdia členom Slovenskej spoločnosti aktuárov,
 • bohaté mimoškolské aktivity (Beánia prvákov, Lámavica, Valentínska kvapka krvi, sadenie Stromu absolventov, Vianočný punč s dekanom a pod.)
 • skvelá komunita študentov.

Významní absolventi

Verejne známi absolventi:

Ing. Alexander Ballek (predseda Štatistického úradu SR),

Ing. Jozef Dúcky (predseda Slovenskej spoločnosti aktuárov),

Ing. Pavol Habera (spevák)

Ing. Ivan Jakabovič (J&T)

Ing. Petra Krišková, PhD. (Prezidentka Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov),

Ing. Ján Solík, PhD. (prezident Združenia podnikateľov Slovenska),

Ing. Veronika Solíková, PhD. (daňová poradkyňa, expertka Združenia mladých podnikateľov Slovenska na účtovnú a daňovú problematiku)

Ing. Ivan Šramko (bývalý guvernér NBS, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť),

Ing. Michal Štencl (CEO Sygic),

Ing. Ján Valko (bývalý riaditeľ SIS)

Ďalší významní absolventi:

Ing. Dalibor Draganovič (partner EY),

Ing. Richard Farkaš, PhD. (partner KPMG),

Ing. Peter Uram-Hrišo (partner EY),

Ing. Alica Orda-Oravcová (majiteľka spoločnosti GT&C Slovakia a daňová poradkyňa),

Ing. Hana Drake, MSc, FIA  (4-most London, UK)

Ing. Dušaň Huťka, PhD.

Ing. Štefan Poláček, PhD.

Ing. Robert Beliš - Zurich

Ing. Natália Knošková, PhD.

Ing. Mária Kamenárová, PhD.

Ing. Petra Uhrinová, PhD.

Ing. Zuzana Weber

Fotogaléria