Dôležité termíny a poplatky

Podávanie prihlášok

1. stupeň (bakalárske štúdium)

do 31. marca 2023

Poplatky za prihlášky

40 €pri podaní prihlášky
v elektronickej forme

60 €na študijný program ekonómia a právo a na študijné programy v cudzích jazykoch

Termíny prijímacích skúšok

1. stupeň (bakalárske štúdium)

od 12. do 16. júna 2023