Dôležité termíny a poplatky

Podávanie prihlášok

1. stupeň (bakalárske štúdium)

do 31. marca 2024

Poplatky za prihlášky

40 €pri podaní prihlášky
v elektronickej forme

60 €na študijný program ekonómia a právo a na študijné programy v cudzích jazykoch

Termíny prijímacích skúšok

1. stupeň (bakalárske štúdium)

od 17. do 21. júna 2024