Dôležité termíny a poplatky

Podávanie prihlášok

1. stupeň (bakalárske štúdium)

do 19. apríla 2021

Poplatky za prihlášky

32 €pri podaní prihlášky
v elektronickej forme

60 €na študijný program ekonómia a právo a na študijné programy v cudzích jazykoch

Termíny prijímacích skúšok

1. stupeň (bakalárske štúdium)

od 14. do 18. júna 2021