Dôležité termíny a poplatky

Podávanie prihlášok

1. stupeň (bakalárske štúdium)

do 22. apríla 2022

Poplatky za prihlášky

32 €pri podaní prihlášky
v elektronickej forme

60 €na študijný program ekonómia a právo a na študijné programy v cudzích jazykoch

Termíny prijímacích skúšok

1. stupeň (bakalárske štúdium)

od 13. do 16. júna 2022