V rámci voľného času majú študenti možnosť zapájať sa do aktivít organizovaných študentským parlamentom univerzity a jednotlivých fakúlt, ako sú tradičné podujatia Beánia EU v Bratislave, prestížny Bál študentov, Študentská kvapka krvi, Jarná univerzita, Majáles a mnohé iné.

Okrem toho majú študenti možnosť športovať vo vysokoškolskom športovom klube Ekonóm alebo reprezentovať univerzitu vo vysokoškolskej ligev rôznych športoch alebo sa realizovať vo folklórnom súbore EKONÓM.

Študenti sa môžu venovať aj zeleným EKO aktivitám, ako napr. výsadbe zelene, zveľaďovaniu areálu univerzity. Počas semestra sú nielen študentskými parlamentmi, ale aj univerzitou organizované rôzne športové a vedomostné súťaže, ako sú UniBeh EUBA, Pohár rektora a mnoho ďalších.