Ekonomická univerzita v Bratislave má k dispozícií osem vlastných študentských domovov. Sedem v Bratislave a jeden v Košiciach.

 • ŠD Dolnozemská,
 • ŠD Starohájska 4,
 • ŠD Starohájska 8,
 • ŠD Prokopa Veľkého,
 • ŠD Hroboňova,
 • ŠD Ekonóm,
 • ŠD Vlčie hrdlo,
 • ŠD Bellova v Košiciach.

 

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave majú študenti možnosť stravovania v štyroch zariadeniach:

 • ŠD Dolnozemská,
 • ŠD Ekonóm,
 • Ekonomická univerzita v Bratislave - Bufet V1,
 • Ekonomická univerzita v Bratislave - Bufet V2.